معنی و ترجمه کلمه انحراف مسیر به انگلیسی انحراف مسیر یعنی چه

انحراف مسیر

precession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها