معنی و ترجمه کلمه انحصار طلبى به انگلیسی انحصار طلبى یعنی چه

انحصار طلبى

monopolization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها