معنی و ترجمه کلمه انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو به انگلیسی انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو یعنی چه

انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو

lordosis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها