معنی و ترجمه کلمه انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو به انگلیسی انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو یعنی چه

انحناى زیاد ستون فقرات به طرف جلو

lordosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها