معنی و ترجمه کلمه اندازه گیرى با ذره سنج به انگلیسی اندازه گیرى با ذره سنج یعنی چه

اندازه گیرى با ذره سنج

micrometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها