معنی و ترجمه کلمه اندازه گیرى وزن یا غلظت به انگلیسی اندازه گیرى وزن یا غلظت یعنی چه

اندازه گیرى وزن یا غلظت

gravimetry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها