معنی و ترجمه کلمه اندام زبرین به انگلیسی اندام زبرین یعنی چه

اندام زبرین

limb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها