معنی و ترجمه کلمه اندام به انگلیسی اندام یعنی چه

اندام

dismemberment
member
organ
shape


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها