معنی و ترجمه کلمه اندوهناک به انگلیسی اندوهناک یعنی چه

اندوهناک

distressful
dolesome
penitent
remorseful
rueful
sad
sorrowful
triste
tristful
woeful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها