معنی و ترجمه کلمه انسان به انگلیسی انسان یعنی چه

انسان

homo
homosapiens
man
mortal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها