معنی و ترجمه کلمه انطباق پذیر به انگلیسی انطباق پذیر یعنی چه

انطباق پذیر

associable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها