معنی و ترجمه کلمه انعقاد پذیرى به انگلیسی انعقاد پذیرى یعنی چه

انعقاد پذیرى

coagulability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها