معنی و ترجمه کلمه انعکاس نور خورشید بر روى برف یا یخ به انگلیسی انعکاس نور خورشید بر روى برف یا یخ یعنی چه

انعکاس نور خورشید بر روى برف یا یخ

snowblink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها