معنی و ترجمه کلمه انعکاس به انگلیسی انعکاس یعنی چه

انعکاس

reaction
reactional
reflectance
reflection
reflexion
repercussion
replication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها