معنی و ترجمه کلمه انقال به انگلیسی انقال یعنی چه

انقال

conveyancing
transduction
translation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها