معنی و ترجمه کلمه انقباض عضلات و غیره به انگلیسی انقباض عضلات و غیره یعنی چه

انقباض عضلات و غیره

kymograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها