معنی و ترجمه کلمه انقباض ناپذیر به انگلیسی انقباض ناپذیر یعنی چه

انقباض ناپذیر

incoercible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها