معنی و ترجمه کلمه انواع درختان برگریز کاج به انگلیسی انواع درختان برگریز کاج یعنی چه

انواع درختان برگریز کاج

metasequoia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها