معنی و ترجمه کلمه انواع ماهیان کوچک و نقره فام آمریکایى به انگلیسی انواع ماهیان کوچک و نقره فام آمریکایى یعنی چه

انواع ماهیان کوچک و نقره فام آمریکایى

shiner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها