معنی و ترجمه کلمه انواع کرم هاى گرد به انگلیسی انواع کرم هاى گرد یعنی چه

انواع کرم هاى گرد

roundworm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها