معنی و ترجمه کلمه انگاشتن به انگلیسی انگاشتن یعنی چه

انگاشتن

assume
imagine
suppose


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها