معنی و ترجمه کلمه انگاشتن به انگلیسی انگاشتن یعنی چه

انگاشتن

assume
imagine
suppose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها