معنی و ترجمه کلمه انگشتر به انگلیسی انگشتر یعنی چه

انگشتر

hoop
ring


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها