معنی و ترجمه کلمه انگلیسى ماب شدن به انگلیسی انگلیسى ماب شدن یعنی چه

انگلیسى ماب شدن

anglicize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها