معنی و ترجمه کلمه انگور مانند به انگلیسی انگور مانند یعنی چه

انگور مانند

aciniform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها