معنی و ترجمه کلمه انگیزه اصلى به انگلیسی انگیزه اصلى یعنی چه

انگیزه اصلى

mainspring


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها