معنی و ترجمه کلمه انگیزه ناگهانى به انگلیسی انگیزه ناگهانى یعنی چه

انگیزه ناگهانى

impulse

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها