معنی و ترجمه کلمه انگیزه ناگهانى به انگلیسی انگیزه ناگهانى یعنی چه

انگیزه ناگهانى

impulse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها