معنی و ترجمه کلمه اهرم خود کار براى حرکت سوپاپ ماشین به انگلیسی اهرم خود کار براى حرکت سوپاپ ماشین یعنی چه

اهرم خود کار براى حرکت سوپاپ ماشین

rocker arm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها