معنی و ترجمه کلمه اهل انضباط به انگلیسی اهل انضباط یعنی چه

اهل انضباط

disciplinal
disciplinarian
disciplinary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها