معنی و ترجمه کلمه اهل شهر مسین قدیم یونان به انگلیسی اهل شهر مسین قدیم یونان یعنی چه

اهل شهر مسین قدیم یونان

mycenaean
mycenian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها