معنی و ترجمه کلمه اهل که درزندگى یا کار خود به رسم و قانون دیگران کارى ندارد به انگلیسی اهل که درزندگى یا کار خود به رسم و قانون دیگران کارى ندارد یعنی چه

اهل که درزندگى یا کار خود به رسم و قانون دیگران کارى ندارد

bohemian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها