معنی و ترجمه کلمه اوج گرفتن به انگلیسی اوج گرفتن یعنی چه

اوج گرفتن

soar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها