معنی و ترجمه کلمه اورانیوم به انگلیسی اورانیوم یعنی چه

اورانیوم

Uranium

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها