معنی و ترجمه کلمه اکسید قلع طبیعى به انگلیسی اکسید قلع طبیعى یعنی چه

اکسید قلع طبیعى

cassiterite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها