معنی و ترجمه کلمه ایجاد آبراه کردن به انگلیسی ایجاد آبراه کردن یعنی چه

ایجاد آبراه کردن

canalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها