معنی و ترجمه کلمه ایجاد سوراخ به انگلیسی ایجاد سوراخ یعنی چه

ایجاد سوراخ

perforation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها