معنی و ترجمه کلمه ایجاد شده به وسیله اشعه ماورا بنفش یا فرابنفش به انگلیسی ایجاد شده به وسیله اشعه ماورا بنفش یا فرابنفش یعنی چه

ایجاد شده به وسیله اشعه ماورا بنفش یا فرابنفش

ultraviolet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها