معنی و ترجمه کلمه ایجاد شده به وسیله انعکاس یا تصویر به انگلیسی ایجاد شده به وسیله انعکاس یا تصویر یعنی چه

ایجاد شده به وسیله انعکاس یا تصویر

projective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها