معنی و ترجمه کلمه ایجاد شده در خود فرد به انگلیسی ایجاد شده در خود فرد یعنی چه

ایجاد شده در خود فرد

self induced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها