معنی و ترجمه کلمه ایجاد شده در کلیه به انگلیسی ایجاد شده در کلیه یعنی چه

ایجاد شده در کلیه

nephrogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها