معنی و ترجمه کلمه ایجاد به انگلیسی ایجاد یعنی چه

ایجاد

authorship
creation
development

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها