معنی و ترجمه کلمه ایذاء نفس به انگلیسی ایذاء نفس یعنی چه

ایذاء نفس

self torment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها