معنی و ترجمه کلمه ایستادگى کننده به انگلیسی ایستادگى کننده یعنی چه

ایستادگى کننده

persistent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها