معنی و ترجمه کلمه ایستا شناسى به انگلیسی ایستا شناسى یعنی چه

ایستا شناسى

statics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها