معنی و ترجمه کلمه ایستا به انگلیسی ایستا یعنی چه

ایستا

resting
stagnant
static
stationary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها