معنی و ترجمه کلمه ایستگاه هاى فرعى بین راهى جاده یا خط آهن به انگلیسی ایستگاه هاى فرعى بین راهى جاده یا خط آهن یعنی چه

ایستگاه هاى فرعى بین راهى جاده یا خط آهن

way station

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها