معنی و ترجمه کلمه ایضا به انگلیسی ایضا یعنی چه

ایضا

ditto
ibidem
idem


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها