معنی و ترجمه کلمه بابت به انگلیسی بابت یعنی چه

بابت

behalf
concern
regard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها