معنی و ترجمه کلمه باب سادک به انگلیسی باب سادک یعنی چه

باب سادک

simplex mode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها