معنی و ترجمه کلمه بادبان برافراشتن به انگلیسی بادبان برافراشتن یعنی چه

بادبان برافراشتن

fill away

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها