معنی و ترجمه کلمه بادبزنى به انگلیسی بادبزنى یعنی چه

بادبزنى

flabellate
flabelliform


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها