معنی و ترجمه کلمه بادبزن هواکش به انگلیسی بادبزن هواکش یعنی چه

بادبزن هواکش

aspirator

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها